Porodní plán

Písemné zpracování přání budoucí rodičky, s kterými přichází k porodu. Sestavení plánu je dobrovolné, oznámíte personálu, jak si porod představujete. Ze statistik vyplývá, že tuto formu využívá menší množství prvorodiček, ale velké množství rodiček s negativní zkušeností po porodu.

Porodní plán se píše ke konci těhotenství.  Poté se doporučuje seznámit doprovod s daným seznamem přání, pro případné vysvětlování v nemocnici.

V každém případě, ale záleží v jakém psychickém i fyzickém stavu žena k porodu dorazí. A také zda jsou vůbec přání na daném pracovišti reálná. Na většině míst v ČR se snaží s porodními plány pracovat, respektovat přání rodičky, jen nesmí být ohrožen průběh porodu.

Pro sepsání plánu je vhodné absolvovat předporodní kurz, seznámit se s porodnicí, co daný porodní sál nabízí a zamyslet se, co je pro vás opravdu důležité. Personál vás nemá za tak krátkou dobu šanci poznat, a tak se soustředí na fakta obsažená v porodním plánu k vaší celkové spokojenosti.

Porodní plán je lepší předat již při příjmu, aby se s ním mohl ošetřující personál včas seznámit.

A tady ukázka mého porodního plánu pro případnou inspiraci.

Základní údaje:

Předpokládaný termín porodu: dle PM, dle UZ

Jména rodičů dítěte: matka, otec

Adresa: 

Rodné číslo nastávající matky:

Zdravotní pojišťovna nastávající matky:

Ošetřující gynekolog: 

Dětský lékař:

Vybraná jména pro miminko: holka, kluk

Všechny potřebné dokumenty mám u sebe “v zeleném boxíku”.

Ráda bych Vás touto cestou požádala o respektování mých přání a potřeb. V případě zdravotních komplikací z mé strany, nebo ze strany miminka, se budu řídit doporučením a instrukcemi ošetřujícího personálu.

Během všech fází porodu (i během vyšetření) a minimálně do přesunu z porodní místnosti na oddělení šestinedělí si přeji přítomnost mnou zvolené osoby, pokud se já nebo můj doprovod nerozhodneme jinak.

Předem bych chtěla být informována o průběhu potřebných vyšetření, o výsledcích a navrhovaných medicínských postupech, možných alternativách a identitě přítomného personálu. Ocenila bych maximální respektování mé intimity. Preferuji přirozený porod.

Aktivita během porodu:

 • Prosím o volnost pohybu, možnost používat sprchu nebo teplou koupel na uvolnění a tlumení bolestí
 • O všech lékařských zásazích či nutném podávání léků chci být informována předem
 • Pokud bude monitorování ozev plodu a kontrakcí vyžadovat omezení mého pohybu nebo polohy, tak bych si přála zredukovat ho na minimální nevyhnutelnou míru
 • V případě potřeby bych se ráda během porodu občerstvovala
 • Nemám žádné požadavky týkající se způsobu vyprázdnění, holení nechám na uvážení personálu dle situace
 • Uvítám rady ohledně správného dýchání a úlevových poloh
 • Možnost využití epidurální anestezie
 • Možnost svobodné volby nejoptimálnější polohy
 • Jsem proti preventivnímu vykonání nástřihu, pokud zjevně nehrozí poranění 3. a 4. stupně, na porod jsem se svědomitě připravovala

Po porodu:

 • Po porodu bych chtěla mít děťátko položeno na mé bříško
 • Prosím o padání informací o zdravotním stavu miminka
 • S přestřihnutím pupeční šňůry bych ráda počkala, až po jeho dotepání

Oddělení šestinedělí:

 • Upřednostnila bych možnost být na lepším pokoji
 • O podání informací o tom, co se bude s miminkem dít po celou dobu, kterou strávíme v porodnici
 • Plný roaming-in od druhého dne
 • Ocením podporu a rady ohledně kojení, ošetření pupíku a jiné

Mějte na paměti, že porod nejde naplánovat …

Zpět do obchodu