Přirozený vývoj, hry a zájem dětí od 8 do 12 měsíce

Celý první rok života je pro dítě dobu bouřlivého rozvoje jeho dovedností. Článků na toto téma je na internetu celá řada a tak se na něj podíváme z trochu jiného úhlu. Popíšeme si jen ty klíčové charakteristiky každého měsíce a z vlastních zkušeností napíše tipy, co s dětmi dělat, jak je rozvíjet.

 

Ano první rok života je pro dítě klíčový a každá maminka si přeje, aby jeho dítě bylo zdravé a správně se vyvíjelo. Někdy však pod tlakem okolí (srovnávání s vrstevníky) se snaží vývoj nuceně urychlit a nevědomky, tak dítěti ublížit. Mějte na paměti, že všechno má svůj čas, každé dítě je jiné stejně jako jeho vývoj.

 

8 měsíc

Děti v tomto měsíci většinou už lezou, začínají sami sedět a někteří si již stoupají. Zároveň je to zlomový měsíc pro hry a budoucí nácvik povinností zejména slůvek ano a ne. Pro podporu lezení, které je pro dítě velmi důležité mu stavíme různé překážky. U nás se osvědčilo žehlící prkno.

9 měsíc

Děti většinou už stojí a snaží se dělat krůčky bokem, přenášejí váhu, obchází nábytek. Zvedají předměty s opěrou jedné ruky. Pohyb ruky je dobře cílený. Hrajeme společně hry a nezapomínáme je chválit. Projevují radost a vyžadují odměnu. Učíme je vkládat věci do krabice - nácvik pro budoucí úklid hraček. Někteří děti jsou v tomto měsíci plačtivější a mají strach z cizích lidí.

10 měsíc

Dítě chce být co nejvíc samostatné, chodí obstojně kolem nábytku, rozvíjí jemné pohyby ruky. Děti mají již zájem o duté předměty. Často slyšíme první slůvko (do roka se rozvíjí pasivní porozumění). Umí pohladit, obejmout a dát pusu. Sedí, ale ještě si kontrolují rovnováhu. Dělají nám radost, předvádí se, chtějí ukázat, co se naučily. Hrajeme na honěnou po čtyřech, lezeme do svahu i dolů, děláme si překážkovou dráhu mezi hračkami. V rámci motoriky hračky pokládáme, stavíme, vysypáváme, plníme, zavíráme apod. Snažíme se, aby se dítě pohybovala a pracovalo na slovní výzvu, dáváme podměty k označování věcí slovem pomocí jednoduchých obrázků.

11 měsíc

V tomto měsíci se snažíme, aby dítě mělo pocit bezpečí. Zkoušíme, aby problém vyřešilo samo např. někam vyleze a začne brečet, místo sundání se ho snažíme povzbudit a jen mu dopomůžeme dolů. Některé děti vyžadují neustálý kontakt s matkou nebo otcem. Pro někoho je to měsíc bohatý na častější pády a drobné úrazy a proto se dítě musí setkávat s častějšími zákazy a příkazy. V rámci motoriky stavíme komíny, začínáme čmárat tužkou po papíře, hodně si o všem povídáme a ukazujeme si v knížkách.

12 měsíc

Děti už dobře rozumí větám týkajících se každodenního života. Chápou souvislosti mezi příčinou a následkem. Mají zájem o činnosti dospělých, snaží se je napodobovat. V řeči už převládá alespoň 5 aktivních slov, začínají mít zájem o básničky. Staví se na špičky, na jednou nohu, až po první samostatné krůčky. Zároveň musíme nacvičit chůzi po schodech, samozřejmě po čtyřech. Hledáme a chytáme hračky, snažíme si posílat balón. V rámci jemné motoriky rádi hází mince do kasičky.

 

S dětmi je radost i starost v každém věku … a každá správná máma chce své dítě chránit a pečovat o něj, jak nejlépe umí celý život. 

Zpět do obchodu