Slovník pojmů a používané zkratky

Zde naleznete nejčastěji používané zkratky, výrazy a pojmy.

První část je obecná, druhá obsahuje zkratky vyskytující se při ultrazvukovém vyšetření a poslední je věnována IVF.

 

ABKM alergie na kravské mléko, respektive jeho bílkovinu
ABO krevní skupina - A, B, AB, 0)
AFP alfa-fetoprotein - hodnota alfa-fetoproteinu - jeden z výsledků triple testu
Apgar skóre bodovací systém pro hodnocení zdravotního stavu novorozence
B bílkovina v moči
BWR Bordet-Wasserman reaction - krevní test na syfilis
C cukr v moči
embryo počáteční fáze růstu plodu od početí až do osmého týdne těhotenství.
endometrioza výskyt děložní sliznice jinde než v děloze
FD umístění fundu dělohy
Folikul ovariální folikul. útvar tvořený obvykle jedním oocytem (budoucím vajíčkem) a vrstvami podpůrných folikulárních buněk.
Fontanela měkká ploška na hlavičce novorozence
GEU graviditas extrauterina - mimoděložní těhotenství
HBsAg krevní test na hepatitidu B
HCG human chorionic gonadotropin - hladina těhotenského hormonu - dříve (7-9 po početí) je průkazný v krvi, v moči pak zhruba o 1-2 dny déle.
HELLP syndrom Hemolysis elevated liver enzymes low platelets - vážná komplikce těhotenství, jedná se o stav těžké preeklampsie komplikovaný hemolýzou, trombocytopénií, abnormálním nátěrem periferní krve a patologickými jaterními testy.
HIV human imunodefitience virus - krevní test na HIV
KO krevní obraz nebo kontrola
kolpo kolposkopie, vyšetření děložního čípku optickým přístrojem
MD mateřská dovolená
Moč B přítomnost bílkoviny v moči
Moč C přítomnost cukru v moči
MOP mikrobiální obraz poševní
nauzea nevolnost, pocit na zvracení
nidace uhnízdění oplozeného vajíčka
OC onkologická cytologie
oGTT orální glukózový toleranční test - zjištění přítomnosti těhotenské cukrovy
OP ozvy plodu
PA pohybová aktivita plodu
PAAP-A hodnota specifického těhotenského proteinu A
PM datum poslední menstruace
PP datum prvních pohybů
preeklampsie je vázaná na činnost placenty. V podstatě způsobuje nedostatečné prokrvení a okysličení plodu, což vede k obranému mechanismu ze strany nenarozeného dítěte. To se nejčastěji projeví vysokým tlakem nastávající matky.
Rh Rh faktor krevní skupiny
RRR krevní test na syfilis
screening jedná se o vyšetření, které v časném stádiu zjišťuje možnou přítomnost onemocnění nebo patologických stavů, které se ještě neprojevili
SF spona stydká (symfýza)
SAG (GBS) streptococcus agalactiae, test na přítomnost streptokoků skupiny B v pochvě
SC sectio caesarea - císařský řez
TK krevní tlak
TP termín porodu
tt týden těhotenství
TT triple test
UPT umělé přerušení těhotenství
VEX vakuumextraktor - zvon
Zkratky používané při ultrazuku
AC abdominal circumference - obvod břicha, měří se přu ultrazvucích
AMC amniocentesis - Amniocentéza, odběr plodové vody
AFI amniotic fluid index - index množství plodové vody
AS(P) srdeční akce (plodu)
AVF anteverze flexe - dopředu nakloněná děloha (normální stav)
BPD biparietal diametr - vzdálenost temenních kostí plodu
BPD/FL poměr příčného průměru hlavy a délky stehenní kosti
CM cisterna magna - šířka velké mozkové cisterny
CRL vzdálenost mezi temenem a kostrčí zárodku
CVS chorionic villus sampling - odběr vzorků choriových klků
Doppler ACM měření průtokové rychlosti krve v mozku plodu
Doppler AU měření průtokové rychlosti krve v pupečníkové cévě
DS dolní segment (dělohy)
EDF end diastolic flow - tok v diastolické fázi srdečního cyklu
EFW estimated fetal weight - váhový odhad plodu
FHR fetal heart rate - srdeční frekvence plodu
FL femur length - délka stehenní kosti
GA gestational age - gestační stáří (stáří těhotenství)
HC head circumference - obvod hlavy
HC/AC poměr obvodu hlavy a obvodu břicha
HL humerus length - délka pažní kosti
NB nosal bone - nosní kost
NT nuchal translucency - šíjové projasnění
OFD occipito-frontal diameter - předozadní průměr hlavičky
OP ozvy plodu
PA pohybová aktivita (plodu)
PI pulsatility index - index hodnotící průtok krve cévami
PPH PI poloha podélná hlavičkou, postavení první (záda plodu vlevo)
PPH PII poloha podélná hlavičkou, postavní druhé (záda plodu vpravo)
PPKP poloha podélná koncem pánevním
PSV peak systolic velocity - max. rychlost průtoku v systolické fázi srdečního cyklu
PV plodová voda
RI resistence index - index hodnotící průtok krve cévami
RVF retroverze flexe - dozadu zakloněná děloha
TAD transverse abdominal diameter - příčný průměr bříška
TCD transcereblar diameter - příčný rozměr mozku
UZ (UTZ) ultrazvuk
Va anterior ventricle - šířka předního rohu postranní mozkové komory
VSV (VCC) vrozená srdeční vada
VVV vrozené vývojové vady
Slovník IVF
Amenorea absence nebo přerušení menstruace
Asistivany hatching zásah na obalu embrya, který napomáhá implantaci, tj. uhnízdění embrya v děloze.
Azoospermie nepřítomnost spermií v ejakulátu
Blastocysta 5-6 denní embryo
Blastomera buňka, která vzniká dělením oplozeného vajíčka. Blastomery se intenzivně mitoticky dělí (jev označovaný rýhování zygoty) a vytvoří již mnohobuněčný (asi 16 – buněčný) útvar zvaný morula.
ET embryo transfer v cyklu kdy došlo k odběru oocytů
Folitropin (FSH) hormon stimulující folikuly
Gonadotropin hormon, který stimuluje vývoj pohlavních orgánů. Např. folitropin (FSH), Lutropin (LH), Choriogonadotropin (hCG)
HSG hysterosalpingografie, vyšetření ke zjištění průchodnosti vejcovodů
Hysteroskopie metoda, kdy se malou kamerou prohlédne vnitřek dutiny děložní
ICSI oplodnění oocytu - přímá injekce jedné spermie do zralého oocytu
IUI Intrauterinní inseminace - nitroděložní oplodnění, jedná se o zavedení spermatu přímo do dělohy v době kontrolované ovulace
IVF In vitro fertilizace - umělé oplodnění, mimo tělo
KET kryoembryotransfer - je transfer-zavedení již vykultivovaného kvalitního embrya
LH luteinzační hormon (lutropin) - u žen rozvíjí tvorbu estrogenů a progesteronu ve vaječnících (tím i vznik žlutého tělíska). U mužů podporuje tvorbu testosteronu ve varlatech.
MESA technika získání spermií
Oligospermie snížené nožství spermií v ejakulátu, snížená tvorba spermií
Oocyt vajíčka
OHSS ovariální hyperstimulační syndrom - může se projevit při vyvolání ovulace nebo při asistované reprodukci
OPU punkce oocytů - odebrání vajíček z folikolů při jejich zralosti
PICSI modifikace mikromanipulačního ICSI oplodnění, při kterém se k oplodnění používají pouze zralé spermie, u kterých byl prokázán výrazně nižší výskyt chromozomálních anomálií
PGD preimplantační genetická diagnostika - vyšetření izolované buňky embrya pro vyloučení genetického přenosu některých nemocí
PK prodloužená kultivace - uložení embryí v laboratoři a pozdější provedení transferu embrya
TESE testikulární extrakce spermatické tkáně - operační technika, při které se odebere kousek tkáně varlete, ze které se pod mikroskopem extrahují spermie. Lze ji použít, když je v ejakulátu prokazatelně málo spermií nebo vůbec žádné spermie.
Varikokéla vada způsobená rozšířením žil, které odvádějí krev z varlat. Postihuje 10 až 22 % dospělých mužů a může být jednou z příčin neplodnosti. Lze ji odstranit operací.
Vitrifikace metoda zamražení vajíček/embryí, spočívá v jejich ponoření přímo do kapalného dusíku při teplotě -196°C

 

 

Zdroje:

http://porodnice.cz/zkratky-pri-vysetrovani-ultrazvukovym-pristrojem

http://www.babyonline.cz/tehotenstvi/prohlidky-vysetreni/ultrazvuk.html#4

https://www.maminkam.cz/zkratky-z-ultrazvuku

https://www.modrykonik.cz/zkratky-v-tehotenske-prukazce/

https://www.reprogenesis.cz/lecba-neplodnosti/slovnik-pojmu-ivf/

https://zdravi.euro.cz/leky/preeklampsie/

 

Zpět do obchodu